Author - admin8x

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1. Giấy phép xây dựng:Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: a) Công trình thuộc bí mật Nhà nước. b) Công trình [...]

Read more...
.
.
.
.